Logo

52-418 Wrocław, ul. M. Bukowskiego 160
tel.: 71 363 43 51

 
Logo

Przychodnia jest zlokalizowana na Oporowie, w pięknej i cichej dzielnicy Wrocławia.


Założona w 1991 roku od wielu lat służy pomocą weterynaryjną Państwa zwierzętom. Od 2004 roku pracujemy w nowym budynku położonym przy ulicy Bukowskiego 160. Lokalizacja przychodni przy spokojnej ulicy oraz zapewnienie dużego parkingu sprawia, że wizyta u nas nie stanowi koszmaru komunikacyjnego.

Obecnie w przychodni przyjmują lekarze weterynarii Maciej Ostańkowicz i Patrycja Taraszkiewicz.

Łączymy wiedzę i doświadczenie z postępem metod diagnostycznych i leczniczych nowoczesnego świata. Stałe samokształcenie i uczestnictwo w sympozjach, kongresach oraz szkoleniach specjalizacyjnych zapewniają, że świadczone przez nas usługi dają dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny weterynaryjnej. Podchodzimy z pokorą do ogromu wiedzy weterynaryjnej i w wypadku trudności możemy korzystać z wiedzy współpracujących z nami specjalistów. O jakości naszych usług świadczą kolejne pokolenia klientów i pacjentów szukających u nas pomocy w odzyskaniu zdrowia lub zainteresowanych jego utrzymaniem.

Tekst Przyrzeczenia Lekarza Weterynarii

Tekst będący integralną częścią Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii (spis zasad etycznych i norm moralnych, jakimi powinien kierować się każdy czynnie wykonujący swój zawód lekarz weterynarii).

Treść przysięgi:
„Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.”

Zadania lekarza weterynarii

Do uprawnień lekarza weterynarii należy:

  • badanie stanu zdrowia zwierząt
  • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt, leczenie zwierząt
  • udzielanie porad i konsultacji, pielęgnacja zwierząt
  • wydawanie opinii i orzeczeń
  • wykonywanie czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu
  • wykonywanie detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • wypisywanie recept lekarskich na leki gotowe, apteczne czy też leki recepturowe przeznaczone dla zwierząt
  • wykonywanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych
  • usypianie zwierząt, jeśli uzna, że choroba, na którą zwierzę cierpi, jest nieuleczalna, bądź uleczenie jej będzie dla zwierzęcia zbyt dużym cierpieniem.